سپاسگزار باشید.....

انسان ها با نشان دادن مراتب تشکر و سپاسگزاری خود به دیگران
می توانند به محیط اطراف و انسان های دیگر احساس مثبت و خوبی داشته باشند.
برای این منظور، در چشمان مخاطب خود نگاه کنید و به او بگویید:
«متشکرم».
با یافتن و کشف کردن موقعیت های مختلف برای تحسین و تعریف کردن دیگران به مغز خود یاد می دهید تا خوبی های دیگران را ببینید
و این در زندگی فردی شما نیز تاثیر شگرفی دارد و همین انرژی مثبت به ذهن و قلب شما نیز وارد می شود.
سپس همه رویدادها و کارهای مثبت خود را در دفتری به طور روزانه یادداشت کنید.

منبع : زمزمه های بی همتاسپاسگزار باشید
برچسب ها : مثبت ,دیگران