از زندگی لذت ببرید....

مردم به سمت کسانی بیشتر جذب می شوند که می دانند چطور از زندگی لذت ببرند و شاد باشند.
بجای آنکه ایده آل گرایی کنید، شروع کنید به لذت بردن
از چیزهایی که همین الان در دسترس تان هست.
دوست داشتنی بودن در واقع ارتباط مستقیمی با گشوده بودن دارد.
با لذت بردن از چیزهای کوچک و بزرگ زندگی بجای متمرکز شدن برای بهتر کردن هر چیزی، خواهید دید که تا چه حد همه چیز تغییر می کند.

↩️عبارت تاکیدی↪️

منبع : زمزمه های بی همتااز زندگی لذت ببرید
برچسب ها : زندگی